Jeg har tre tisper hjemme hos meg nå. Ingribakkens Lucia ( Lucia) som er 12 år og Finnlidens Havanna Brown ( Havanna) som er 4 år og hennes datter Ingribakkens Rosenmalva(Malva) som er  2 år.

Havanna 4 år

Havanna 4 år

Finnlidens Havanna Brown 10 uker på vei hjem fra Piteå.

Havanna 2 år

Ingribakkens Lucia. Her er hun på tur i fjellet. 7 år gammel

Lucia er mor til mitt N, O og Q kull.

Lucia 9 når og i full konsentrasjon for å få med seg hvor apporten blir lagd.

Malva 2år

Malva