Mari, meg og Jens med Iliade, Max, Nova, Lucia oppe ved skyddet på vei til Blåhammarens fjellstation.